Leka XII

Leka XII

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka XII

Leka : Vit. 12 (1940) : Numër i vetëm

Numër i veçantë : në vazhdim të numravet kujtimorë të XXV vjetorit të pavarësisë kombëtare.
Përmban shkrime që i përkasin fushave : filozofi, gjuhësi, letërsi dhe kulturë.