Leka XI

Leka XI

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka XI

Leka : Vit. 11, nr. 1-2 (1939)

Përmban shkrime në fushat : kulturë, letërsi, folklor dhe gjuhësi.

Leka : Vit. 11, nr. 3 (1939)

Përmban : edukatë, histori, letërsi, gjuhësi dhe kulturë.

Leka : Vit. 11, nr. 4 (1939)

Kjo revistë përmban shkrime në rubrikat : edukatë, histori, gjuhësi dhe kulturë.

Leka : Vit. 11, nr. 5 (1939)

Përmban : edukatë, histori, folklor dhe kulturë.

Leka : Vit. 11, nr. 6-12 (1939) : Numër kujtimuer i 60 - vjetorit të Lidhjes së Prizrenit

" U kushtohet puntorve të vertetë të rindërtimit kombtar "