Leka X

Leka X

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka X

Leka : Vit. 10, nr. 4-5 (1938)

Shkrimet e këtyre numrave përmbajnë : edukatë, letërsi, të ndryshme, histori, sociologji dhe gjuhësi.

Leka : Vit. 10, nr. 6-7 (1938)

Përmban : të ndryshme, histori, gjuhësi, letërsi, folklor, bibliografi.

Leka : Vit. 10, nr. 8-9 (1938)

Përmban : sociologji, kulturë, histori, filozofi, letërsi, gjuhësi dhe bibliografi.

Leka : Vit. 10, nr. 10-12 (1938)

Botim në kujtim të 60-vjetorit të Lidhjes së Prizrenit. "U kushtohet punëtorvet të vërtetë të Rindërtimit Kombtar".