Leka VII

Leka VII

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka VII

Leka : Vit. 7, nr. 1 (1935)

Përmban : edukatë, sociologji, letërsi, histori, folklor dhe bibliografi.

Leka : Vit. 7, nr. 2 (1935)

Përmban : edukatë, letërsi, histori, gjuhësi, folklor dhe kronikë.

Leka : Vit. 7, nr. 3 (1935)

Përmban : edukatë, kulturë, sociologji, histori, folklor, kronikë.

Leka : Vit. 7, nr. 4 (1935)

Përmban : edukatë, kulturë, letërsi, bibliografi.

Leka : Vit. 7, nr. 5 (1935)

Përmban : kulturë, histori, letërsi, drejtësi, folklor dhe bibliografi.

Leka : Vit. 7, nr. 6 (1935)

Përmban : edukatë, kulturë, letërsi, histori, folklor dhe bibliografi.

Leka : Vit. 7, nr. 7 (1935)

Përmban : edukatë, letërsi, drejtësi dhe folklor.

Leka : Vit. 7, nr. 8 (1935)

Përmban : filozofi, kulturë, histori, folklor dhe bibliografi.

Leka : Vit. 7, nr. 9 (1935)

Përmban : edukatë, filozofi, letërsi, histori, gjuhësi dhe bibliografi.

Leka : Vit. 7, nr. 10 (1935)

Përmban : sociologji, histori, letërsi, gjuhësi, folklor dhe bibliografi.

Leka : Vit. 7, nr. 11 (1935)

Përmban : edukatë, letërsi, sociologji, histori, gjuhësi dhe folklor.

Leka : Vit. 7, nr. 12 (1935)

Përmban : sociologji, kulturë, histori, letërsi, gjuhësi, bibliografi.