Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(726 materiale)

Revista përmban shkrime mbi pedagogjinë dhe mbi të mësuarin e historisë, aritmetikës, gjeometrisë, gjuhës dhe këndimit në shkollën fillore.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars…
Citimi

Gurakuqi, Karl, “Mësuesi : Vit. 6, nr. 1-2 (1928),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/854.

Etiketat:

 
Revista përmban shkrime mbi pedagogjinë dhe mbi të mësuarin e historisë, aritmetikës, gjeometrisë, gjuhës dhe këndimit në shkollën fillore.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars…
Citimi

Mikeli, Gaspër, “Mësuesi : Vit. 5, nr. 1-2 (1927),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/850.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Pjesa sportive", 6. "Folklora", 7. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
447-506, [60] f. :…
Citimi

Pejani, Sadi, “Edukata e Re: revistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 12 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/849.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Edukatë familjare", 4. "Pjesa gjuhsore", 5. "Pjesa enciklopedike", 6. "Pjesa sportive", 7. "Folklora", 8. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në…
Citimi

Pejani, Sadi, “Edukata e Re: revistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 11 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/847.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Theori didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa sportive", 5. "Folklora", 6. "Pjesa enciklopedike", 7. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
363-402, [40] f.…
Citimi

Pejani, Sadi, “Edukata e Re: revistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 10 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/845.

Etiketat: