Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(161 materiale)

Libri trajton njohuri të përgjithshme dhe disa parime mbi filozofinë, letërsinë, gjuhësinë e shkencat e tjera.
Tekst shkollor për Seminarin e Shën Françesk Saverit. Ka 80 faqe pa ilustrime.
Citimi

Xanoni, Anton M., “Priisi n' lamë t' letratyrës : per shkollë t' Seminarit e t' Mbesoitores t' Sh' Françesk Saverit n' Shkoder,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/752.

Etiketat:

 
Vepra përmban rregulla të morfologjisë shqipe, duke shtjelluar emrat, mbiemrat, përemrat, foljet, kohët e foljeve, ndajfoljet etj.
Konsiderohet një vepër e rëndësishme dhe me vlerë në fushën e gjuhësisë shqipe.
Citimi

W. [assa], P. [asco], “Grammaire albanaise : a l'usage de ceux qui desirent apprendre cette langue sans l'aide,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/750.

Etiketat:

 
Libri është i ndarë në kapituj. Në fillim paraqitet alfabeti shqip, pastaj trajtohet gramatika shqipe, pjesë leximesh e këngësh popullore në gjuhën frënge e shqipe, në pjesën e fundit është hartuar një fjalor shqip-frëngjisht.
Citimi

Dozon, Auguste, “Manuel de la langue chkipe ou albanaise,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/749.

Etiketat:

 
Citimi

“Kumtari Arsimuer 1921,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/748.

Etiketat:

 
Në faqen e titullit: "Nxjerrë e dhënë mbë dritë tani herën e parë, për djem të vegjël me një të zgjedhur nga disa gjë të mirash e të fitimëshme. Mot' i dytë. 1845"
Kjo kopje gjendet e fotokopjuar dhe e transkriptuar në…
Citimi

Veqilharxhi, Naum, “Fare i ri Ëvetar Shqip për djelm nismëtorë,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/747.

Etiketat: