Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(167 materiale)

Një përrallë e famshme për fëmijë ku trajtohet historia e një copë druri të shndërruar në buratin i cili qan, qesh e luan si fëmijë.
239 f. : me il. ; 20 cm.
Citimi

Collodi, C.[arlo] ; përkth.C. S.[imoni], “Pinoku,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 29, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/832.

Etiketat:

 
Libri trajton zhvillimin e letërsisë në Shqipëri, poezinë popullore, "Lahutën e Malcis", zhvillimin historik të idesë kombëtare.
Në faqet e fundit listohet i gjithë shtypi periodik i kohës në gjuhën shqipe si dhe kalendarët.
Në…
Citimi

Cordignano S. J., Fulvio, “Epopeja komtare e popullit shqyptar,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 29, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/830.

Etiketat:

 
Libri trajton njohuri të përgjithshme dhe disa parime mbi filozofinë, letërsinë, gjuhësinë e shkencat e tjera.
Tekst shkollor për Seminarin e Shën Françesk Saverit. Ka 80 faqe pa ilustrime.
Citimi

Xanoni, Anton M., “Priisi n' lamë t' letratyrës : per shkollë t' Seminarit e t' Mbesoitores t' Sh' Françesk Saverit n' Shkoder,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 29, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/752.

Etiketat:

 
Vepra përmban rregulla të morfologjisë shqipe, duke shtjelluar emrat, mbiemrat, përemrat, foljet, kohët e foljeve, ndajfoljet etj.
Konsiderohet një vepër e rëndësishme dhe me vlerë në fushën e gjuhësisë shqipe.
Citimi

W. [assa], P. [asco], “Grammaire albanaise : a l'usage de ceux qui desirent apprendre cette langue sans l'aide,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 29, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/750.

Etiketat:

 
Libri është i ndarë në kapituj. Në fillim paraqitet alfabeti shqip, pastaj trajtohet gramatika shqipe, pjesë leximesh e këngësh popullore në gjuhën frënge e shqipe, në pjesën e fundit është hartuar një fjalor shqip-frëngjisht.
Citimi

Dozon, Auguste, “Manuel de la langue chkipe ou albanaise,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 29, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/749.

Etiketat: