Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(15 materiale)

Ky numër përmban dymbëdhjetë rubrika që i përkasin kulturës, letërsisë, shkencës dhe qytetërimit.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar"
16 f., 24 cm.
Citimi

-, “Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit.1, nr.12 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 10, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/809.

Etiketat:

 
Ky numër përmban katërmbëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, shkencës, qytetërimit dhe pedagogjisë.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar"
16 f., 24 cm.
Citimi

-, “Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit.1, nr. 11 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 10, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/808.

Etiketat:

 
Ky numër përmban dymbëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, shkencës dhe didaktikës.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar"
16 f., 24 cm.
Citimi

-, “Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit.1, nr.10 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 10, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/807.

Etiketat:

 
Ky numër përmban dymbëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, historisë, shkencës dhe pedagogjisë.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar".
16 f., 24 cm.
Citimi

-, “Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 9 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 10, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/806.

Etiketat:

 
Ky numë përmban pesëmbëdhjetë rubrika që i përkasin kulturës, letërsisë, pedagogjisë, bletarisë, shëndetësisë, shkencës dhe bletarisë.
Në faqen e tit. : E boton "Qarku letrar"
16 f., 24 cm
Citimi

-, “Kopështi letrar, : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 7 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 10, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/804.

Etiketat: