Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(26 materiale)

Revistë e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë me përmbajtje fetare dhe pjesa e dytë me përmbajtje kulturore. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e Kongresit të Manastirit.
Citimi

[Etërit Jezuitë, Shkodër], “Elçija i Zemers Jezu Krishtit : vit. 23, nr. 1-12,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/490.

Etiketat:

 
Revistë e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë me përmbajtje fetare dhe pjesa e dytë me përmbajtje kulturore. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e Kongresit të Manastirit.
Citimi

[Etërit Jezuitë, Shkodër], “Elçija i Zemers Jezu Krishtit : vit. 22, nr. 1-12,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/489.

Etiketat:

 
Revistë e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë me përmbajtje fetare dhe pjesa e dytë me përmbajtje kulturore. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e Kongresit të Manastirit.
Citimi

[Etërit Jezuitë, Shkodër], “Elçija i Zemers J. Krishtit : vit. 21, nr. 1-12,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/488.

Etiketat:

 
Revistë e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë me përmbajtje fetare dhe pjesa e dytë me përmbajtje kulturore. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.
Citimi

[Etërit Jezuitë, Shkodër], “Elçija i Zemers J. Krishtit : vit. 20, nr. 1-12,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/487.

Etiketat:

 
Revistë e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë me përmbajtje fetare dhe pjesa e dytë me përmbajtje kulturore. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.
Citimi

[Etërit Jezuitë, Shkodër], “Elçija i Zemers J. Krishtit : vit. 19, nr. 1-12,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/486.

Etiketat: