Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(22 materiale)

Në faqen e titullit: "Nxjerrë e dhënë mbë dritë tani herën e parë, për djem të vegjël me një të zgjedhur nga disa gjë të mirash e të fitimëshme. Mot' i dytë. 1845"
Kjo kopje gjendet e fotokopjuar dhe e transkriptuar në…
Citimi

Veqilharxhi, Naum, “Fare i ri Ëvetar Shqip për djelm nismëtorë,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 8, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/747.

Etiketat:

 
"Ëvetari" i vitit 1844 është i punuar në kseroks. Në faqen e titullit shkruhet "Fort i shkurtër e i përdorshim evetar shqip...", ndërsa në faqen e dytë gjendet një portret i Naum Veqilharxhit.
Alfabeti është i ndarë në shkronja të…
Citimi

Veqilharxhi, Naum, “Ëvetari i vitit 1844 dhe transkriptimi i tij,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 8, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/746.

Etiketat:

 
Kjo abetare është e ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë jepen shkronjat me ilustrime, ndërsa në pjesën e dytë gjenden pjesë leximesh "Këndime".
114 f., me il.
Citimi

Paluca, Ndue, “Abetar : për shkollat popullore shqipe,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 8, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/745.

Etiketat:

 
Abetare me metodën analitike - sintetike të shkrimit e të leximit. Libri ka në faqen paralel me faqen e titullit një foto të Skënderbeut, në fund gjendet një model për përdorimin nga mësuesit.
Bot. 2
54 f., me il.
Citimi

-, “Abetare per shkollë fillestare të Shqypnis : mas methudhës analytike - synthetike të shkrimit e të leximit : e dyta dorë,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 8, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/744.

Etiketat:

 
Kjo abetare, siç shkruhet edhe në parathënie, nuk u hartua për t'i shërbyer vetëm fëmijëve, por edhe të rriturve që dëshironin të mësonin gjuhën shqipe.
Bot. 3
Citimi

Qirias, P. D., “Abetare ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 8, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/743.

Etiketat: