Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(16 materiale)

Pubblicazioni dell' "Istituto per l' Europa Orientale" - Roma
Sezione Albanese

Giannini Amedeo : Parathënie
Bartoli Matteo : Tepricat e dialektit shqiptar në Istria.
D. Nilo Borgia : Çështja e gjuhës.
Ugolini L.M. : Zbulimet arkeologjike…

Koleksioni

Citimi

Istituto per l' Europa Orientale, “Studi albanesi : Volume I,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/360.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, letërsi, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka III - Nr. 12,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/175.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, pedagogji, histori, etnografi, bibiliografi, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka III - Nr. 11,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/174.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, etnografi, bibliografi, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka III - Nr. 10,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/173.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, etnografi, folklor, bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka III - Nr. 09,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/172.

Etiketat: