Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(2 materiale)

"Ëvetari" i vitit 1844 është i punuar në kseroks. Në faqen e titullit shkruhet "Fort i shkurtër e i përdorshim evetar shqip...", ndërsa në faqen e dytë gjendet një portret i Naum Veqilharxhit.
Alfabeti është i ndarë në shkronja të…
Citimi

Veqilharxhi, Naum, “Ëvetari i vitit 1844 dhe transkriptimi i tij,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 8, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/746.

Etiketat:

 
Ky tekst prej 8 faqesh përfshin shkronjat e vogla dhe të mëdha të alfabetit, dore dhe shtypi. Shpjegimi është bërë duke vënë poshtë çdo shkronje përgjegjësen e alfabetit grek. Në fund janë shënuar dhjetë porositë e…
Citimi

Veqilharxhi, Naum, “Fort i shkurtër e i përdorshim evetar shqip për çdo sicillë që do të mpsonjë të kënduarit e të shkruarit bukur shqip,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 8, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/736.

Etiketat: