Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(19 materiale)

Revista përfshin rubrikat "Çashtje shoqnore", "Çështje ekonomike", "Portrete", "Shkrimtari i ri", "Nga jeta e kafshëve" etj.
Citimi

Evangjeli, Gaqo [drejtor-përgjegjës], “Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 2 (1936),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/759.

Etiketat:

 
Revista përmban rubrika si "Nga jeta e jonë", "Bota siç është", "Shtylla pedagogjike" etj.
Citimi

Evangjeli, Gaqo [drejtor-përgjegjës], “Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 3 (1936),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/760.

 
Në këtë numër përfshihen rubrikat si "Çashtje ekonomike", "Bota siç është", "Mendime të çastit", poezi etj.
Citimi

Evangjeli, Gaqo [drejtor-përgjegjës], “Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 4 (1936),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/761.

Etiketat:

 
Revista përmban: "Çështje shoqërore", "Poezi", "Nga jeta" etj.
Citimi

Evangjeli, Gaqo [drejtor-përgjegjës], “Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 5 (1936),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/763.

 
Në faqen e titullit edhe përmbajtaja me titujt e shkrimeve dhe autorët përkatës.
Citimi

Evangjeli, Gaqo [drejtor-përgjegjës], “Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 6 (1936),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/764.

Etiketat: