Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(11 materiale)

Përmban : edukatë, folklor, etnografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka III - Nr. 01,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/164.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, letërsi, histori, etnografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka III - Nr. 02,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/165.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, etnografi, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka III - Nr. 03,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/166.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka III - Nr. 04,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/167.

Etiketat:

 
Përmban : histori, edukatë, folklor, etnografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka III - Nr. 06,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed October 14, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/169.

Etiketat: