Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(400 materiale)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Pjesa sportive", 6. "Folklora", 7. "Mësime shembellore".
Revista del një herë në muaj.
32 f., 26…
Citimi

Vinjau, Vasil, “Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 1 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 15, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/868.

Etiketat:

 
Revista përmban shkrime mbi edukimin, pedagogjinë dhe mbi të mësuarin e gjuhës, këndimit e aritmetikës në shkollën fillore.
Revista trajton një kurs të shpejtë për mësuesit e fillores.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të…
Citimi

Gurakuqi, Karl, “Mësuesi : Vit. 6, nr. 8-9-10 (1929),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 15, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/867.

Etiketat:

 
Revista përmban shkrime mbi edukimin, disiplinën, rëndësinë e edukatës fizike dhe mbi të mësuarin e gjuhës, këndimit e aritmetikës në shkollën fillore.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen…
Citimi

Gurakuqi, Karl, “Mësuesi : Vit. 6, nr. 5-6-7 (1929),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 15, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/866.

Etiketat:

 
Revista përmban shkrime mbi pedagogjinë, edukimin, historinë dhe mësimdhënien e gjuhës, këndimit e matematikës në shkollën fillore.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars artium…
Citimi

Mikeli, Gaspër, “Mësuesi : Vit. 5, nr. 11-12 (1928),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 15, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/865.

Etiketat:

 
Revista përmban shkrime mbi pedagogjinë, edukimin, mësimdhënien e gjuhës e këndimit në shkollën fillore dhe të fizikës në gjimnaz.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit si dhe programin analitik të…
Citimi

Mikeli, Gaspër, “Mësuesi : Vit. 5, nr. 9-10 (1928),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 15, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/864.

Etiketat: