Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(56 materiale)

Historia dhe përshkrimi i Shqipërisë veriore ose Gegërisë. Me një parathënie nga autori.
XVII, 516 f. + një hartë të Shqipërisë veriore
Citimi

Hecquard, Hyacinthe, “Histoire et description de la Haute Albanie ou Guégarie ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 19, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/444.

Etiketat:

 
Pubblicazioni dell' "Istituto per l' Europa Orientale" - Roma
Sezione Albanese

Matteo Bartoli : Marrëveshje të vjetra në mes gjuhës shqipe dhe gjuhëve të tjera motra.
Giuseppe Schiro : Rreth gjuhës shqipe dhe shkrimeve të saj...
Roberto…

Koleksioni

Citimi

Istituto per l' Europa Orientale, “Studi albanesi : Volume II,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 19, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/361.

Etiketat:

 
Pubblicazioni dell' "Istituto per l' Europa Orientale" - Roma
Sezione Albanese

Giannini Amedeo : Parathënie
Bartoli Matteo : Tepricat e dialektit shqiptar në Istria.
D. Nilo Borgia : Çështja e gjuhës.
Ugolini L.M. : Zbulimet arkeologjike…

Koleksioni

Citimi

Istituto per l' Europa Orientale, “Studi albanesi : Volume I,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 19, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/360.

Etiketat:

 
Autori, në formën e një ditari, përshkruan përpjekjet, heroizmat, vështirësitë e ushtrisë italiane në Shqipëri, gjatë Luftës së Parë Botërore 1914 - 1918.
Libri ka 250 faqe, nuk janë të përfshira faqet me ilustrime, kryesisht…

Koleksioni

Citimi

Corni, Guido, “Riflessi e visioni della grande guerra in Albania : diario di un ufficiale,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 19, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/358.

Etiketat:

 
"Çështja shqiptare" e Anselmo Lorecchio është një përmbledhje e artikujve të botuar në gazeta të ndryshme italiane. Autori shkruan për çështje që lidhen me gjuhën shqipe, Kongresin gjuhësor shqiptar të drejtuar nga De Rada, historinë…

Koleksioni

Citimi

Lorecchio, Anselmo, “La questione albanese : scriti vari,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 19, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/356.

Etiketat: