Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(23 materiale)

Në faqen e tit.: "e rrjeshtuame pas parimevet të pedagogjikës e të psihollogjisë dhe e pëlqyeme prej komisionit t' arësimit me bravurën e parë prej lirash italiane 300 n. i prot. 8183"
Ky tekst u mbështet në kriteret e përcaktuara në…
Citimi

Minga. Jan K., “Abetare kombëtare shqip : pjes' A : përgatitore vit A' shkollar,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 18, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/732.

Etiketat:

 
Kjo abetare u hartua me metodën analitiko-sintetike dhe është një ribotim i përmirësuar i teksteve të botuara më parë. Në fletën e parë një foto e Mbretit Zog I.
64 f. : me il. ; 21 cm.
Citimi

Xhuvani, Aleksandër dhe Pogoni, Pertef, “Abetar per shkollat fillore te Shqipërisë ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 18, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/731.

Etiketat:

 
Kjo abetare u hartua me alfabetin e Manastirit (1908) dhe me alfabetin e Stambollit (1884). Teksti është i ndarë në pjesën e mësimit të shkronjave dhe në pjesë leximi. Përdoret metoda fonetike, si në botimet e mëparëshme.
26 f. ; 21 cm.
Citimi

Korça, Ali, “Abetare ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 18, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/730.

Etiketat:

 
Teksti mbështetet në metodën fonetike, analitiko-sintetike. Është i ilustruar me figura, me ngjyra.
Në faqen e tit.: "Pranuar nga Ministrija e Arsimit me Nr. 1984/I datë 5-IX-1938"
82 f. : me il. ; 22 cm.
Citimi

Xhuvani, Aleksandër dhe Pogoni, Pertef, “Abetar : krejt i ilustruar me 50 piktura,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 18, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/729.

Etiketat:

 
Ky tekst është ribotim i abetares së vitit 1933. Hartuar me metodën analitiko-sintetike.
72 f. : me il. ; 24 cm.
Citimi

Xhuvani, Aleksandër dhe Pogoni, Pertef, “Abetar për shkollat fillore të Shqipërisë ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 18, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/728.

Etiketat: