Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(378 materiale)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Theori didaktike", 3. "Mësime metodike", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Folklora", 6. "Pjesa zyrtare".
Revista del një herë në muaj.
40 f. : me il. ; 26 cm.
Citimi

Pejani, Sadi , “Edukata e Re : revistë pedagogjike: V. 7, nr. 1 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 30, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/837.

Etiketat:

 
Tit. i përkthyer në shqip "Shtresëzimi i leksikut shqip : elementë indoeuropianë"
Libri trajton elementë indoeuropianë të leksikut të gjuhës shqipe. Teksti u publikua i litografuar në vitin 1943.
Ribotim anastatik (Ristampa…
Citimi

Tagliavini, Carlo, “La stratificazione del lessico albanese : elementi indoeuropei ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 30, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/835.

Etiketat:

 
Kalendari përmban festat fetare të tre besimeve si dhe shkrime letrare, kulturore e shoqërore në gjuhën shqipe.
Përmban edhe disa elementë gjeografikë
128 f. : me il. ; 18 cm.
Citimi

[Sakoli (pseudonim i z. Hilë Mosi)], “Kalendari i Shoqënisë "Dija" për vjetë 1910,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 30, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/834.

Etiketat:

 
Një përrallë e famshme për fëmijë ku trajtohet historia e një copë druri të shndërruar në buratin i cili qan, qesh e luan si fëmijë.
239 f. : me il. ; 20 cm.
Citimi

Collodi, C.[arlo] ; përkth. S.[imoni], C.[uk], “Pinoku,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 30, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/832.

Etiketat:

 
Kalendari përmban festat fetare të tri besimeve si dhe shkrime kulturale, letrare, shoqërore dhe kronika në gjuhë shqipe. Përmban edhe disa elementë gjeografikë.
91 f. : me il. ; 20 cm.
Citimi

-, “Kalendari i Soknise "Dija" per vjeten 1906,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 30, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/831.

Etiketat: