Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(23 materiale)

Teksti ka 71 mësime, në të cilat përfshihen shkronjat, rrokjet, fjalët dhe pjesët e leximit.
80 f. ; 19 cm.
Citimi

F.[rashëri], S.[ami] H.[alit], “Abetere e gjuhes shqip,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 18, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/737.

 
Ky tekst prej 8 faqesh përfshin shkronjat e vogla dhe të mëdha të alfabetit, dore dhe shtypi. Shpjegimi është bërë duke vënë poshtë çdo shkronje përgjegjësen e alfabetit grek. Në fund janë shënuar dhjetë porositë e…
Citimi

Veqilharxhi, Naum, “Fort i shkurtër e i përdorshim evetar shqip për çdo sicillë që do të mpsonjë të kënduarit e të shkruarit bukur shqip,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 18, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/736.

Etiketat:

 
Kjo abetare është shtypur me Alfabetin e Stambollit dhe ka të përdorura parimet pedagogjike-didaktike të abetareve të botuara më parë. Në pjesën e parë shtjellohen shkronjat e alfabetit, ndërsa në të dytën pjesë leximi.
72 f. ; 16…
Citimi

Benussi, Gaspër, “Abetare e gjuhësë shqyp,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 18, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/735.

Etiketat:

 
Ky tekst u botua nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit, e krijuar pas Kongresit të Lushnjës. Hartimi i këtij teksti shquhet për një nivel të lartë shkencor dhe didaktik. Nga ana didaktike, teksti ka një ndërthurje të metodave, sintetike,…
Citimi

Logoreci, Mati, “Abetar ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 18, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/734.

Etiketat:

 
Në faqen e tit.: "e rrjeshtuame pas parimevet të pedagogjikës e të psihollgjisë dhe e pëlqyeme prej komisionit t' arsimit me bravurën e parë prej lirash italiane 330 n. i prot. 8183"
Ky tekst u mbështet në metodën analitiko-sintetike.
36…
Citimi

Minga, Jan K., “Abetare Shqip : pjes' e B' : këndimore vit i A' shkollar,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 18, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/733.

Etiketat: