Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(56 materiale)

Ky numë përmban pesëmbëdhjetë rubrika që i përkasin kulturës, letërsisë, pedagogjisë, bletarisë, shëndetësisë, shkencës dhe bletarisë.
Në faqen e tit. : E boton "Qarku letrar"
16 f., 24 cm
Citimi

-, “Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 7 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/804.

Etiketat:

 
Ky numër përmban trembëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, kulturës, shkencës dhe bletarisë.
Në faqen e tit. : E boton "Qarku letrar".
16 f., 24 cm.
Citimi

-, “Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 6 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/802.

Etiketat:

 
Teksti "Abetare e re" është hartuar me një specifikë të veçantë. Krahas ushtrimeve për nxënesin, jepen edhe këshilla për mësuesin, metodën se si duhet të mësohen shkronjat dhe tingujt.
41 f. ; 20 cm.
Citimi

D.[aiu], Sh.[efqet], “Abetare e re : për shkolla fillore t' ulta djelmsh e vajzash,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/739.

Etiketat:

 
Përmban shkrime fetare dhe kulturore.
194 f., me il.

Koleksioni

Citimi

[Etërit Jezuitë, Shkodër], “Lajmtari i Zêmers s' Jezu Krishtit : Vit. 29, nr. 1-12 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/605.

Etiketat:

 
Vështrim panoramik mbi historinë e Shqipërisë nga lashtësia deri në vitin 1914.
Vështrim mbi ekonominë dhe popullsinë e Shqipërisë. Libri përmban dhe 2 harta.
Citimi

Chekrezi, Constantine A., “Albania Past And Present,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 11, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/495.

Etiketat: