Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(795 materiale)

Përmban : edukatë, histori, ekonomi, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 4, nr. 1 (1932),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 21, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/176.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, letërsi, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 12 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 21, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/175.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, pedagogji, histori, etnografi, bibiliografi, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 11 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 21, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/174.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, etnografi, bibliografi, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 10 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 21, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/173.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, etnografi, folklor, bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 9 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 21, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/172.

Etiketat: