Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(667 materiale)

Vepra përmban rregulla të morfologjisë shqipe, duke shtjelluar emrat, mbiemrat, përemrat, foljet, kohët e foljeve, ndajfoljet etj.
Konsiderohet një vepër e rëndësishme dhe me vlerë në fushën e gjuhësisë shqipe.
Citimi

W. [assa], P. [asco], “Grammaire albanaise : a l'usage de ceux qui desirent apprendre cette langue sans l'aide,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 8, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/750.

Etiketat:

 
Libri është i ndarë në kapituj. Në fillim paraqitet alfabeti shqip, pastaj trajtohet gramatika shqipe, pjesë leximesh e këngësh popullore në gjuhën frënge e shqipe, në pjesën e fundit është hartuar një fjalor shqip-frëngjisht.
Citimi

Dozon, Auguste, “Manuel de la langue chkipe ou albanaise,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 8, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/749.

Etiketat:

 
Citimi

“Kumtari Arsimuer 1921,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 8, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/748.

Etiketat:

 
Në faqen e titullit: "Nxjerrë e dhënë mbë dritë tani herën e parë, për djem të vegjël me një të zgjedhur nga disa gjë të mirash e të fitimëshme. Mot' i dytë. 1845"
Kjo kopje gjendet e fotokopjuar dhe e transkriptuar në…
Citimi

Veqilharxhi, Naum, “Fare i ri Ëvetar Shqip për djelm nismëtorë,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 8, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/747.

Etiketat:

 
"Ëvetari" i vitit 1844 është i punuar në kseroks. Në faqen e titullit shkruhet "Fort i shkurtër e i përdorshim evetar shqip...", ndërsa në faqen e dytë gjendet një portret i Naum Veqilharxhit.
Alfabeti është i ndarë në shkronja të…
Citimi

Veqilharxhi, Naum, “Ëvetari i vitit 1844 dhe transkriptimi i tij,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed December 8, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/746.

Etiketat: