Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(698 materiale)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, pedagogjisë, didaktikës, skautizmit, arkeologjisë si dhe disa qarkore për arsimin dhe thirrje për pasurimin e Muzeut Kombëtar.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s'…
Citimi

Çeka, Salih, “Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr 5-6 (1923),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 22, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/784.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen aspekte nga mbledhja e parë dhe e dytë e Kongresit Arsimor të mbajtur në Tiranë në korrik të vitit 1922, aspekte nga programi i ri mësimor i dalë nga ky kongres si dhe shkrime rreth edukatës në shkollë,…
Citimi

Çeka, Salih, “Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 4 (1922),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 22, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/783.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, gjuhës shqipe, pedagogjisë, didaktikës etj. Vend të veçantë zë edhe mbledhja e parë e Kongresit Arsimor, mbajtur në Tiranë më 22 korrik 1922 si dhe disa qarkore lidhur me…
Citimi

Çeka, Salih, “Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 3 (1922),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 22, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/782.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, gjuhës shqipe, pedagogjisë, didaktikës etj. Në rubrikën e fundit të këtij numri trajtohen aspekte nga mbledhja e parë e Kongresit Arsimor të mbajtur në Tiranë më 22 korrik…
Citimi

Çeka, Salih, “Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 2 (1922),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 22, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/781.

Etiketat:

 
Qëllimi i revistës bëhet i qartë në shkrimin e parë të saj "Rruga e jonë...".
Ky organ do të jetë udhëheqës për të gjithë arsimtarët në "forcimin e edukatës kombëtare demokratike mbi baza të reja pedagogjike" duke përhapur…
Citimi

Çeka, Salih, “Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 1 (1922),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 22, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/780.

Etiketat: