Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(706 materiale)

Në këtë numër materiali i trajtuar është ndarë në dy rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa zyrtare".
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
609-632, [24] f. ; 23 cm.
Citimi

-, “Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 9 (1924),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 5, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/803.

Etiketat:

 
Ky numër përmban trembëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, kulturës, shkencës dhe bletarisë.
Në faqen e tit. : E boton "Qarku letrar".
16 f., 24 cm.
Citimi

-, “Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 6 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 5, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/802.

Etiketat:

 
Në këtë numër materiali i trajtuar është ndarë në katër rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Të ndryshme",
4. "Pjesa zyrtare".
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në…
Citimi

-, “Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 8 (1924),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 5, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/800.

Etiketat:

 
Në këtë numër materiali i trajtuar është ndarë në tri rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Pjesa zyrtare".
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
545-576, [32] f. ; 23 cm.
Citimi

-, “Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 7 (1924),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 5, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/799.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukimit, pedagogjisë, filozofisë si dhe profesionalizmit të mësuesve.
Revista mbyllet me disa qarkore të Ministrisë së Arsimit.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një…
Citimi

-, “Reviste pedagogjike : Vit. 2, nr. 6 (1924),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 5, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/798.

Etiketat: