Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(11 materiale)

Përmban : edukatë, folklor, etnografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 1 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/164.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, letërsi, histori, etnografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 2 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/165.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, etnografi, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 3 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/166.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 4 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/167.

Etiketat:

 
Përmban : ekonomi, folklor, histori, etnografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 5 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/168.

Etiketat: