Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(6 materiale)

Përmban : edukatë, histori, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 2, nr. 1 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/158.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, kulturë, histori, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 2, nr. 2 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/159.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, ekonomi, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit .2, nr. 3 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/160.

Etiketat:

 
Përmban : kulturë, edukatë, histori, folklor, kronikë, sport.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 2, nr. 4 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/161.

Etiketat:

 
Përmban : ekonomi, folklor, histori, etnografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 2, nr. 5 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/162.

Etiketat: