Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(26 materiale)

Përmban : edukatë, histori, etnografi, bibliografi, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 10 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/173.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, etnografi, folklor, bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 9 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/172.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, letërsi, histori, folklor, etnografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 8 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/171.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, folklor, etnografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 7 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/170.

Etiketat:

 
Përmban : histori, edukatë, folklor, etnografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 6 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/169.

Etiketat: