Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(158 materiale)

Vepra " Studime Albanologjike ", është e ndarë në dy libra : Heft I dhe Heft II
Në librin e parë trajtohen :
I. Vështrim gjeografik dhe etnografik.
II. Skica udhëtimesh.
III. Përshkrimi i zakoneve.
IV. A janë shqiptarët…

Koleksioni

Citimi

Hahn, Johann Georg ( von ), ( Dr. jur. ), “Albanesische Studien,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/40.

Etiketat:

 
Historia e popujve të Evropës juglindore në kohë të vjetra. Marrëdhëniet mes Epirit dhe Mbretërisë së Dy Siçilive. Kujtime.
Libri trajton " Epokën antike te pellazgëve ", ka 35 faqe, 5 faqet e fundit janë pa numra.
Libri është në…

Koleksioni

Citimi

Schiro, Giovani ( Dott. ), “Rapporti tra L' Epiro e il Regno delle due Sicilie. Memorie.,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/39.

Etiketat:

 
Qytetet dhe Kështjellat Shqiptare, kryesisht gjatë Mesjetës. Libri është i ndarë në gjashtë kapituj:
I. Karakteristikat dhe vendi i qyteteve të Shqipërisë në qytetërimin e zonës Mesdhetare.
II. Lindja dhe zhvillimi i qyteteve dhe…

Koleksioni

Citimi

Sufflay, Milan ( v. ) , “Städte und Burgen Albaniens,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/38.

Etiketat:

 
Udhëtim për në Janinë, në Shqipëri, përmes Siçilisë dhe Greqisë.
Vëllimi II është i ndarë në X kapituj. Në fillim të çdo kapitulli ka një përmbledhje të çështjeve që do të trajtohen. Ka 351 faqe, në faqen e parë ka…

Koleksioni

Citimi

Hughes, Thomas Smart., “Voyage a Janina en Albanie, par la Sicilie et la Grece : Tome second,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/37.

Etiketat:

 
Vëllimi III përfshin veprat e Marin Barletit " Historia e Skënderbeut ", që mendohet të jetë ribotim i vitit 1537, dhe " Rrethimi i Shkodrës ".
"Historia e Skënderbeut " është e ndarë në 13 libra apo kapituj, ndërsa " Rrethimi i…

Koleksioni

Citimi

“Chronicorvm Tvrcicorvm, In Qvibvs Vita, Indoles, et Adversvs Tvrcas res Gestae Georgii Castrioti, Epirotarvm Principis ( qui propter egregia & praeclara facinora scanderbgvs, hoc est, Alexander Magnus, cognominatus fuit ) Libris XIII. describuntur a Marino Barletio, Scodrensi sacerdote : Tomvs Tertivs.,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/36.

Etiketat: