Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(13 materiale)

Përmban : filozofi, histori, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 8 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/195.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, foklor, pedagogji, bibliografi, kronikë, letërsi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 7 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/194.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, folklor, histori, letërsi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 6 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/193.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, pedagogji, histori, gjuhësi, letërsi, kronikë, bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 5 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/192.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 4 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/191.

Etiketat: