Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(158 materiale)

Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.

U themelua në vitin 1896.

Nga janari i vitit 1899 del dy herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e gegërisht),

frëngjisht dhe turqisht.

57-72, [16]…
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Thoma Abrami, “Albania : organe des intéréts albanais : revue bi-mensuelle : litérature, folklore, linguistique, histoire et nouvelles : é perkoheshmé : dél dy hére ne muaj : shkruan ç’do ghe, ne gjuhe shqip (toskerisht é gégnisht), frenghisht é turqisht : Vit. 3, nr. 4 (1899),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/1000.

Etiketat:

 
Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.

U themelua në vitin 1896.

Nga janari i vitit 1899 del dy herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e gegërisht),

frëngjisht dhe turqisht.

49-56, [8]…
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Thoma Abrami, “Albania : Supplement au No 3, 3 année : Shtim té numeri 3 i vitit 3te,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/999.

Etiketat:

 
Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.

U themelua në vitin 1896.

Nga janari i vitit 1899 del dy herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e gegërisht),

frëngjisht dhe turqisht.

33-48, [16]…
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Thoma Abrami, “Albania : organe des intérets albanais : revue bi-mensuelle : literature, folklore, lingustique, histoire et nouvelles : é perkoheshmé : dél dy hére ne muaj : shkruan ç’do ghe ne gjuhe shqip (toskerisht é gégnisht), frengjisht é turqisht : Vit. 3, nr. 3 (1899),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/998.

Etiketat:

 
Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.

U themelua në vitin 1896.

Nga janari i vitit 1899 del dy herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e…
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Thoma Abrami , “Albania : organe des intérets albanais : revue bi-mensuelle : literature, folklore, lingustique, histoire et nouvelles : é perkoheshmé : dél dy hére ne muaj : shkruan ç’do ghe ne gjuhe shqip (toskerisht é gégnisht), frengjisht é turqisht : Vit. 3, nr. 2 (1899) ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/997.

Etiketat:

 
Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.U themelua në vitin 1896.
Nga janari i vitit 1899 del dy herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e gegërisht), frëngjisht dhe turqisht
1-16, [16] f. : me…
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Thoma Abrami , “Albania : organe des intérets albanais : revue bi-mensuelle : literature, folklore, lingustique, histoire et nouvelles : é perkoheshmé : dél dy hére ne muaj : shkruan ç’do ghe ne gjuhe shqip (toskerisht é gégnisht), frengjisht é turqisht : Vit. 3, nr. 1 (1899) ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/996.

Etiketat: