Mësuesi 1929

Mësuesi 1929

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Mësuesi 1929

Mësuesi : Vit. 6, nr. 5-6-7 (1929)

Revista përmban shkrime mbi edukimin, disiplinën, rëndësinë e edukatës fizike dhe mbi të mësuarin e gjuhës, këndimit e aritmetikës në shkollën fillore.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars artium educatio
161-233, [73] f. ; 23 cm.
Revista ka në fund një shtesë "Folklora".

Upload 09. 07. 2020

Mësuesi : Vit. 6, nr. 8-9-10 (1929)

Revista përmban shkrime mbi edukimin, pedagogjinë dhe mbi të mësuarin e gjuhës, këndimit e aritmetikës në shkollën fillore.
Revista trajton një kurs të shpejtë për mësuesit e fillores.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars artium educatio
235-314, [80] f. ; 23 cm.


Upload 09. 07. 2020