Shejzat 1972

Shejzat 1972

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Shejzat 1972

Shejzat = Le Pleiadi : Vjeti XVI, Nr. 01 - 04 : E përkohëshme kulturore, shoqnore e artistike : Rivista culturale, sociale ed artistica

Shkrime me përmbajtje letrare, gjuhësore, etnografike dhe një kronikë kulturore.
Redaktor: Marco Koliqi

Shejzat = Le Pleiadi : Vjeti XVI, Nr. 05 - 08 : E përkohëshme kulturore, shoqnore e artistike : Rivista culturale, sociale ed artistica

Shkrime me përmbajtje historike, letrare, gjuhësore, të së drejtës etnike dhe një kronikë kulturore.
Kryeredaktor: Marco Koliqi

Shejzat = Le Pleiadi : Vjeti XVI, Nr. 09 - 12 : E përkohëshme kulturore, shoqnore e artistike : Rivista culturale, sociale ed artistica

Shkrime me përmbajtje historike, letrare, gjuhësore dhe një kronikë kulturore.
Redaktor: Marco Koliqi