Shejzat 1957

Shejzat 1957

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Shejzat 1957

Shejzat = (Le Pleiadi) : Vjeti I, Nr. 01: E përkohëshme kulturore, shoqnore e artistike : Rivista culturale, sociale ed artistica

Shkrime me përmbajtje gjuhësore, letrare, historike, etnografike dhe një kronikë kulturore.
Kryeredaktor: Martin Camaj.
(Vjeti I, Gusht 1957).

Shejzat = (Le Pleiadi) : Vjeti I, Nr. 02 - 03 : E përkohëshme kulturore, shoqnore e artistike : Rivista culturale, sociale ed artistica

Shkrime me përmbajtje gjuhësore, letrare, historike, etnografike dhe një kronikë kulturore.
Kryeredaktor: Martin Camaj.
(Vjeti I, Shtatuer - Tetuer 1957).

Shejzat = (Le Pleiadi) : Vjeti I, Nr. 04 - 05 : E përkohëshme kulturore, shoqnore e artistike : Rivista culturale, sociale ed artistica

Shkrime me përmbajtje biografike, letrare, folklorike dhe në fund një kronikë kulturore.
Kryeredaktor: Martin Camaj.
(Vjeti I, Nanduer - Dhetuer 1957)