Leka VIII

Leka VIII

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka VIII

Leka : Vit. 8, nr. 1 (1936)

Përmban : edukatë, sociologji, letërsi, histori, folklor, gjuhësi, bibliografi.

Leka : Vit. 8, nr. 2 (1936)

Përmban : kulturë, pedagogji, letërsi, histori, gjuhësi, folklor dhe bibliografi.

Leka : Vit. 8, nr. 3 (1936)

Përmban : gjuhësi, pedagogji, histori, folklor, letërsi.

Leka : Vit. 8, nr. 4 (1936)

Përmban : edukatë, histori, letërsi, gjuhësi, pedagogji, folklor dhe bibliografi.

Leka : Vit. 8, nr. 5 (1936)

Përmban : sociologji, histori, letërsi, bibliografi, gjuhësi, folklor.

Leka : Vit. 8, nr. 6 (1936)

Përmban : letërsi, gjuhësi, ekonomi, histori, arkeologji.

Leka : Vit. 8, nr. 7 (1936)

Përmban : sociologji, histori, pedagogji, gjuhësi, folklor.

Leka : Vit. 8, nr. 8 (1936)

Përmban : filozofi, letërsi, gjuhësi, histori, pedagogji, folklor dhe frazeologji.

Leka: Vit. 8, nr. 9 (1936)

Përmban : didaktikë, histori, letërsi, gjuhësi, folklor, botanikë dhe bibliografi.

Leka : Vit. 8, nr. 10 (1936)

Përmban : filozofi, sociologji, histori, letërsi, pedagogji dhe folklor.

Leka : Vit. 8, nr. 11 (1936)

Në këtë numër gjenden shkrime që trajtojnë : sociologji, gjuhësi, histori.

Leka : Vit. 8, nr. 12 (1936)

Përmban : histori, letërsi, folklor dhe bibliografi.