Leka V

Leka V

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka V

Leka : Vit. 5, nr. 1 (1933)

Përmban : edukatë, sociologji, histori, letërsi, kronikë.

Leka : Vit. 5, nr. 2 (1933)

Përmban : pedagogji, histori, gjuhësi, folklor, kronikë.

Leka : Vit. 5, nr. 3 (1933)

Përmban : edukatë, histori, gjuhësi, letërsi, kronikë, folklor.

Leka : Vit. 5, nr. 4 (1933)

Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka : Vit. 5, nr. 5 (1933)

Përmban : filozofi, pedagogji, histori, gjuhësi, letërsi, kronikë, bibliografi.

Leka : Vit. 5, nr. 6 (1933)

Përmban : filozofi, folklor, histori, letërsi, kronikë.

Leka : Vit. 5, nr. 7 (1933)

Përmban : edukatë, histori, foklor, pedagogji, bibliografi, kronikë, letërsi.

Leka : Vit. 5, nr. 8 (1933)

Përmban : filozofi, histori, folklor, kronikë.

Leka : Vit. 5, nr. 09-10 (1933)

Përmban : filozofi, sociologji, bibliografi, histori, folklor, kronikë.

Leka : Vit. 5, nr. 11 - 12 (1933)

Përmban : filozofi, edukatë e sociologji, bibliografi, histori, folklor, bibliografi, kronikë.