Leka III

Leka III

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka III

Leka : Vit. 3, nr. 1 (1931)

Përmban : edukatë, folklor, etnografi, kronikë.

Leka : Vit. 3, nr. 2 (1931)

Përmban : edukatë, letërsi, histori, etnografi.

Leka : Vit. 3, nr. 3 (1931)

Përmban : edukatë, histori, etnografi, folklor, kronikë.

Leka : Vit. 3, nr. 4 (1931)

Përmban : edukatë, histori, folklor, kronikë.

Leka : Vit. 3, nr. 5 (1931)

Përmban : ekonomi, folklor, histori, etnografi.

Leka : Vit. 3, nr. 7 (1931)

Përmban : edukatë, folklor, etnografi.

Leka : Vit. 3, nr. 8 (1931)

Përmban : edukatë, letërsi, histori, folklor, etnografi.

Leka : Vit. 3, nr. 9 (1931)

Përmban : edukatë, etnografi, folklor, bibliografi.

Leka : Vit. 3, nr. 10 (1931)

Përmban : edukatë, histori, etnografi, bibliografi, folklor.

Leka : Vit. 3, nr. 11 (1931)

Përmban : edukatë, pedagogji, histori, etnografi, bibiliografi, folklor.

Leka : Vit. 3, nr. 12 (1931)

Përmban : edukatë, histori, letërsi, folklor.