Leka II

Leka II

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka II

Leka : Vit. 2, nr. 1 (1930)

Përmban : edukatë, histori, folklor, kronikë.

Leka : Vit. 2, nr. 2 (1930)

Përmban : edukatë, kulturë, histori, folklor, kronikë.

Leka : Vit .2, nr. 3 (1930)

Përmban : edukatë, histori, ekonomi, folklor, kronikë.

Leka : Vit. 2, nr. 4 (1930)

Përmban : kulturë, edukatë, histori, folklor, kronikë, sport.

Leka : Vit. 2, nr. 5 (1930)

Përmban : ekonomi, folklor, histori, etnografi.

Leka : Vit. 2, nr. 6 (1930)

Përmban : edukatë, histori, folklor, etnografi.