Edukata e Re 1931

Edukata e Re 1931

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Edukata e Re 1931

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 1 (1931)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Pjesa sportive", 6. "Folklora", 7. "Mësime shembellore".
Revista del një herë në muaj.
32 f., 26 cm.

Upload 11.07.2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 2 (1931)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Folklora", 5. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
33-64, [32] f. ; 26 cm.

Upload 11.07.2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 3 (1931)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa sportive", 4. "Folklora", 5. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
65-96, [32] f. ; 26 cm.

Upload 11.07.2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 4 (1931)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Të ndryshme", 4. "Folklora", 5. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
97-128, [32] f. ; 26 cm.

Upload 11.07.2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 5 (1931)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa sportive", 4. "Folklora", 5. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
129-160, [32] f. ; 26 cm.

Upload 11.07.2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 6 (1931)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Folklora", 5. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
161-192, [32] f. ; 26 cm.

Upload 11.07.2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 7-8 (1931)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Folklora", 5. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
193-240, [48] f. ; 26 cm.

Upload 11.07.2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 9 (1931)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Mësime shembëllore", 5. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
241-272, [32] f. ; 26 cm.

Upload 11.07.2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 10 (1931)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa egyptologjis", 5. "Mësime shembëllore", 6. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
273-304, [32] f. ; 26 cm.

Upload 11.07.2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 11 (1931)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa sportive", 4. "Pjesa e prallavet", 5. "Mësime shembëllore", 6. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
305-336, [32] f. ; 26 cm.

Upload 11.07.2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 12 (1931)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhësore", 4. "Pjesa e prallavet", 5. "Mësime shembëllore", 6. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
337-368, [32] f. ; 26 cm.

Upload 11.07.2020