Edukata e Re 1930

Edukata e Re 1930

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Edukata e Re 1930

Edukata e Re : revistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 1 (1930)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Theori didaktike", 3. "Mësime metodike", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Folklora", 6. "Pjesa zyrtare".
Revista del një herë në muaj.
40 f. : me il. ; 26 cm.

Upload 11. 02. 2020

Edukata e Re : revistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 2 (1930)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Mësime shembëllore", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Folklora", 6. "Pjesa zyrtare".
Revista del një herë në muaj.
41-80, [40] f. ; 26 cm.

Upload 11. 02. 2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 3 (1930)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Theori didaktike", 2. "Mësime shembëllore", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. 'Pjesa enciklopedike", 5. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
81-122, [42] f. : me il ; 26 cm.

Upload 18. 02. 2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 4 (1930)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Theori didaktike", 3. "Mësime shembëllore", 4. "Pjesa gjuhsore", 5. "Pjesa enciklopedike", 6. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
123-162, [40] f. ; 26 cm.

UPload 18. 02. 2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 5 (1930)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Theori didaktike", 3. "Mësime shembëllore", 4. "Pjesa gjuhsore", 5. "Pjesa enciklopedike", 6. "Pjesa sportive", 7. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
163-212, [52] f. ; 26 cm.

Upload 18. 02. 2020

Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 6 (1930)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Theori didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Pjesa sportive", 6. "Folklora", 7. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
213-250, [38] f. ; 26 cm.

Upload 24.02.2020

Edukata e Re: rivistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 7 (1930)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Theori didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. 'Pjesa enciklopedike", 5. "Pjesa sportive", 6. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
251-290, [40] f. : me il ; 26 cm.

Upload 24.02.2020

Edukata e Re: rivistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 8-9 (1930)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Theori didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Pjesa sportive", 6. "Folklora", 7. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
291-362, [72] f. : me il. ; 26 cm.

Upload 24.02.2020

Edukata e Re: rivistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 10 (1930)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Theori didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa sportive", 5. "Folklora", 6. "Pjesa enciklopedike", 7. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
363-402, [40] f. ; 26 cm.

Upload 24.02.2020

Edukata e Re: rivistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 11 (1930)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Edukatë familjare", 4. "Pjesa gjuhsore", 5. "Pjesa enciklopedike", 6. "Pjesa sportive", 7. "Folklora", 8. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
403-446, [44] f. ; 26 cm.

Upload 24.02.2020

Edukata e Re: rivistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 12 (1930)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Pjesa sportive", 6. "Folklora", 7. "Mësime shembëllore".
Revista del një herë në muaj.
447-506, [60] f. : me il. ; 26 cm.

Upload 24.02.2020