Revista Pedagogjike 1926

Revista Pedagogjike 1926

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Revista Pedagogjike 1926

Revista pedagogjike : Vit. 4, nr.1-2 (1926)

Në këtë numër trajtohen tri rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Pjesa zyrtare".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgjithëshme t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
80 f. ; 23 cm.

Upload 17. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 4, nr. 3 (1926)

Në këtë numër trajtohen tri rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Për fjalorin".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgjithëshme t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
81-128, [48] f. ; 23 cm.
Në fund vijon shtesa e fjalorit të gjuhës shqipe.
9-16, [8] f.

Upload 17. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 4, nr. 4 (1926)

Në këtë numër trajtohen tri rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Për fjalorin".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgjithëshme t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
129-200, [72] f. ; 23 cm.
Në fund vijon shtesa e fjalorit të gjuhës shqipe.
17-24, [8] f.

Upload 17. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 4, nr. 5 (1926)

Në këtë numër trajtohen dy rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgjithëshme t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
201-240, [40] f. ; 23 cm.
Në fund vijon shtesa e fjalorit të gjuhës shqipe.
25-32, [8] f.

Upload 17. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 4, nr. 6 (1926)

Në këtë numër trajtohen tri rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Për fjalorin".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgjithëshme t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
241-288, [48] f. ; 23 cm.
Në fund vijon shtesa e fjalorit të gjuhës shqipe.
33-40, [8] f.

Upload 17. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 4, nr. 7 (1926)

Në këtë numër trajtohen tri rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Për fjalorin".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgjithëshme t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
289-320, [32] f. ; 23 cm.

Upload 17. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 4, nr. 8-9 (1926)

Në këtë numër trajtohen tri rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Pjesa zyrtare".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgjithëshme t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
321-360, [40] f. ; 23 cm.

Upload 17. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 4, nr. 10-11 (1926)

Në këtë numër trajtohen tri rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Pjesa zyrtare".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgjithëshme t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
361-408, [48] f. ; 23 cm.
Në fund vijon shtesa e fjalorit të gjuhës shqipe.
49-56, [8] f.

Upload 17. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 4, nr. 12 (1926)

Në këtë numër trajtohen tri rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Pjesa zyrtare".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgjithëshme t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
409-444, [36], IV f. ; 23 cm.
Në fund vijon shtesa e fjalorit të gjuhës shqipe.
57-64, [8] f.

Upload 17. 12. 2019