Revista Pedagogjike 1925

Revista Pedagogjike 1925

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Revista Pedagogjike 1925

Revista pedagogjike : Vit. 3, nr. 1-2 (1925)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth psikologjisë, didaktikës së gjuhës shqipe e matematikës, disa zbulimeve botanike etj. Në faqet e fundit pasqyrohen disa qarkore e njoftime të Ministrisë së Arsimit.
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgj. t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
1-64, [64] f. ; 23 cm.

Upload 12. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 3, nr. 3-4 (1925)

Në këtë numër trajtohen dy rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgj. t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
65-128, [64] f. ; 23 cm.

Upload 12. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 3, nr. 5-6 (1925)

Në këtë numër trajtohen tri rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Të ndryshme".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgj. t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
129-192, [64] f. ; 23 cm.

Upload 12. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 3, nr. 7-8, (1925)

Në këtë numër trajtohen tri rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Të ndryshme".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgj. t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
193-256, [64] f. ; 23 cm.

Upload 13. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 3, nr. 9-10 (1925)

Në këtë numër trajtohen katër rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Të ndryshme",
4. "Pjesa zyrtare".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgj. t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
257-320, [64] f. ; 23 cm.

Upload 13. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 3, nr. 11-12 (1925)

Në këtë numër trajtohen dy rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike".
"Botim i përmuejshëm i Drejtoris së Përgj. t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
321-376, [56], VI f. ; 23 cm.

Upload 13. 12. 2019