Revista Pedagogjike 1924

Revista Pedagogjike 1924

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Revista Pedagogjike 1924

Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 2 (1924)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth psikologjisë së edukimit, pedagogjisë dhe mësimdhënies së gjuhës shqipe.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
385-416, [32] f. ; 23 cm.
Në faqen e titullit, viti i botimit 1923, është gabim shtypi.

Upload 07. 11. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 3 (1924)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth pedagogjisë, mësimdhënies dhe edukatës morale në shkollën fillore.
Revista mbyllet me disa qarkore për arsimtarët .
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
417-448, [32] f. ; 23 cm.

Upload 16. 11. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 4 (1924)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth pedagogjisë, mësimdhënies dhe edukatës morale në shkollën fillore.
Revista mbyllet me disa qarkore dhe me një prezantim të librit "Zemra" të De Amicis.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
449-480, [32] f. ; 23 cm.

Upload 16. 11. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 5 (1924)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth figurës e rolit të mësuesit, didaktikës dhe rëndësisë së mësimit të shkencave në shkollë.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
481-512, [32] f. ; 23 cm.

Upload 25. 11. 2019

Reviste pedagogjike : Vit. 2, nr. 6 (1924)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukimit, pedagogjisë, filozofisë si dhe profesionalizmit të mësuesve.
Revista mbyllet me disa qarkore të Ministrisë së Arsimit.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
513-544, [32] f. ; 23 cm.

Upload 26. 11. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 7 (1924)

Në këtë numër materiali i trajtuar është ndarë në tri rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Pjesa zyrtare".
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
545-576, [32] f. ; 23 cm.

Upload 26. 11. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 8 (1924)

Në këtë numër materiali i trajtuar është ndarë në katër rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa praktike", 3. "Të ndryshme",
4. "Pjesa zyrtare".
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
577-608, [32] f. ; 23 cm.
Në faqen e fundit, nr. i f. 680, është gabim shtypi.

Upload 26. 11. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 9 (1924)

Në këtë numër materiali i trajtuar është ndarë në dy rubrika:
1. "Dituni e kulturë", 2. "Pjesa zyrtare".
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
609-632, [24] f. ; 23 cm.

Upload 05. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 12 (1924)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth pedagogjisë, përceptimit përmes shqisave, stërvitjes në shkollë dhe skautizmit.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
697-728, [32] f. ; 23 cm.

Upload 12. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 10 (1924)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth psikologjisë shkollore, edukimit ,higjienës dhe disiplinës në shkollë.
Revista mbyllet me disa ligje e dekrete nga Ministria e Arsimit.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
633-664, [32] f. ; 23 cm.

Upload 12. 12. 2019

Revista pedagogjike : Vit. 2, nr. 11 (1924)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth autoritetit të mësuesit, mësimdhënies në aritmetikë, luftës kundër malaries si dhe një numër qarkoresh nga Ministria e Arsimit dhe Ministria e Financave.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
665-696, [32] f. ; 23 cm.

Upload 12. 12. 2019