Revista Pedagogjike 1923

Revista Pedagogjike 1923

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Revista Pedagogjike 1923

Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 5-6 (1923)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, pedagogjisë, didaktikës, skautizmit, arkeologjisë si dhe disa qarkore për arsimin dhe thirrje për pasurimin e Muzeut Kombëtar.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
129-192, [64] f. ; 23 cm.

Upload 06. 11. 2019

Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 7-8 (1923)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, pedagogjisë, didaktikës, skautizmit, karakterit laik të arsimit dhe, në faqet e fundit, disa qarkore për arsimin dhe ide mbi ndërtimin e Muzeut Kombëtar.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
193-256, [64] f. ; 23 cm.

Upload 07. 11. 2019

Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëve : Vit. 1, nr. 9-10 (1923)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, pedagogjisë, didaktikës. Vijon nga numri i mëparshëm trajtesa e idesë së Muzeut Kombëtar. Në faqet e fundit revista na njeh me personelin e shkollave të mesme.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
257-322, [64] f. ; 23 cm.

Upload 07. 11. 2019

Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëve : Vit. 1, nr. 11 (1923)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, pedagogjisë, didaktikës, bujqësisë si koncept etj..
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
323-352, [30] f. ; 23 cm.

Upload 07. 11. 2019

Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëve : Vit. 1, nr. 12 (1923)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, pedagogjisë, didaktikës dhe programit shkollor të gjimnazit.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
353-384, [32] f. ; 23 cm.

Upload 07. 11 .2019