Shejzat 1960

Shejzat 1960

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Shejzat 1960

Shejzat = [Le Pleiadi] : Vjeti IV, Nr. 01 - 02 : E përkohëshme kulturore, shoqnore e artistike : Rivista culturale, sociale ed artistica

Shkrime me përmbajtje historike, gjuhësore, letrare, e drejta tradicionale shqiptare dhe një kronikë kulturore.
Kryeredaktor: Martin Camaj

Shejzat = [Le Pleiadi] : Vjeti IV, Nr. 03 - 04 : E përkohëshme kulturore, shoqnore e artistike : Rivista culturale, sociale ed artistica

Shkrime me përmbajtje historike, gjuhësore, letrare, e drejta tradicionale shqiptare, historia e letersisë dhe një kronikë kulturore. Revista shoqërohet me foto.
Kryeredaktor: Martin Camaj.

Shejzat = [Le Pleiadi] : Vjeti IV, Nr. 05 - 06 : E përkohëshme kulturore, shoqnore e artistike : Rivista culturale, sociale ed artistica

Shkrime me përmbajtje etnografike, gjuhësore, letrare, arkivistike, e drejta tradicionale shqiptare dhe një kronikë kulturore.
Kryeredaktor: Martin Camaj.

Shejzat = [Le Pleiadi] : Vjeti IV, Nr. 07 - 08 : E përkohëshme kulturore, shoqnore e artistike : Rivista culturale, sociale ed artistica

Shkrime me përmbajtje gjuhësore, letrare, historike dhe një kronikë kulturore.
Kryeredaktor: Martin Camaj.

Shejzat = [Le Pleiadi] : Vjeti IV, Nr. 09 - 10 : E përkohëshme kulturore, shoqnore e artistike : Rivista culturale, sociale ed artistica

Shkrime me përmbajtje gjuhësore, letrare, etnografike, muzikore dhe një kronikë kulturore.
Kryeredaktor: Martin Camaj.

Shejzat = [Le Pleiadi] : Vjeti IV, Nr. 11 - 12 : E përkohëshme kulturore, shoqnore e artistike : Rivista culturale, sociale ed artistica

Shkrime me përmbajtje historike, gjuhësore, letrare dhe një kronikë kulturore.
Kryeredaktor: Martin Camaj.