Leka VI

Leka VI

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka VI

Leka : Vit. 6, nr. 1 (1934)

Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi dhe kronikë.

Leka : Vit. 6, nr. 2 (1934)

Përmban : filozofi, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka : Vit. 6, nr. 3 (1934)

Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka : Vit. 6, nr. 4 (1934)

Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi dhe kronikë.

Leka : Vit. 6, nr. 5 (1934)

Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi dhe kronikë.

Leka : Vit. 6, nr. 6 (1934)

Përmban : sociologji, filozofi, histori, folklor, gjuhësi, dhe bibliografi.

Leka : Vit. 6, nr. 7 (1934)

Përmban: sociologji, gjuhësi, folklor, letërsi dhe bibliografi.

Leka : Vit. 6, nr. 8 (1934)

Përmban : histori, letërsi, folklor, kronikë.

Leka : Vit. 6, nr. 9 (1934)

Përmban : filozofi, letërsi, histori, "pedologji", gjuhësi, kronikë.

Leka : Vit. 6, nr. 10 (1934)

Përmban : filozofi, ekonomi, edukatë, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka : Vit. 6, nr. 11 (1934)

Përmban : filozofi, histori, folklor, kronikë.

Leka : Vit. 6, nr. 12 (1934)

Përmban : edukatë, histori, sociologji, sport, folklor, kronikë.