Leka IV

Leka IV

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka IV

Leka : Vit. 4, nr. 1 (1932)

Përmban : edukatë, histori, ekonomi, folklor.

Leka : Vit. 4, nr. 2 (1932)

Përmban : kulturë, letërsi, histori, folklor, kronikë, bibliografi.

Leka : Vit. 4, nr. 3 (1932)

Përmban : kulturë, histori, letërsi, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka : Vit. 4, nr. 4 (1932)

Përmban : edukatë, letërsi, biografi, folklor, kronikë.

Leka : Vit. 4, nr. 5 (1932)

Përmban : edukatë, letërsi, histori, bibliografi, folklor.

Leka : Vit. 4, nr. 6 (1932)

Përmban : pedagogji, letërsi, kulturë, folklor.

Leka : Vit. 4, nr. 9 (1932)

Përmban : letërsi, histori, bibliografi, folklor, sport.

Leka : Vit. 4, nr. 10 (1932)

Përmban : edukatë, letërsi, histori, kronikë, shënime bibliografike.

Leka : Vit. 4, nr. 11 (1932)

Përmban : letërsi, pedagogji, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka : Vit. 4, nr. 12 (1932)

Përmban : pedagogji, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka : Vit. 4, nr. 7-8 (1932)

Përmban : edukatë, letërsi, folklor, histori, kronikë, bibliografi.