Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(19 materiale)

Teksti "Abetare e re" është hartuar me një specifikë të veçantë. Krahas ushtrimeve për nxënesin, jepen edhe këshilla për mësuesin, metodën se si duhet të mësohen shkronjat dhe tingujt.
41 f. ; 20 cm.

Upload 21. 10. 2019
Citimi

D.[aiu], Sh.[efqet], “Abetare e re : për shkolla fillore t' ulta djelmsh e vajzash,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 19, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/739.

Etiketat:

 
Kjo abetare është e ndarë në 54 mësime, duke përfshirë mësimin e shkronjave dhe lexime me motive atdhetare e edukative. Përdoret alfabeti i Stambollit.
62 f.[2 fl.]

Upload 21. 10. 2019
Citimi

Frashëri, Sami Bej, “Abetare e gjuhes shqip,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 19, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/738.

Etiketat:

 
Teksti ka 71 mësime, në të cilat përfshihen shkronjat, rrokjet, fjalët dhe pjesët e leximit.
80 f. ; 19 cm.

Upload 21. 10. 2019
Citimi

F.[rashëri], S.[ami] H.[alit], “Abetare e gjuhes shqip,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 19, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/737.

 
Kjo abetare është shtypur me Alfabetin e Stambollit dhe ka të përdorura parimet pedagogjike-didaktike të abetareve të botuara më parë. Në pjesën e parë shtjellohen shkronjat e alfabetit, ndërsa në të dytën pjesë leximi.
72 f. ; 16…
Citimi

Benussi, Gaspër, “Abetare e gjuhësë shqyp,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 19, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/735.

Etiketat:

 
Ky tekst u botua nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit, e krijuar pas Kongresit të Lushnjës. Hartimi i këtij teksti shquhet për një nivel të lartë shkencor dhe didaktik. Nga ana didaktike, teksti ka një ndërthurje të metodave, sintetike,…
Citimi

Logoreci, Mati, “Abetar ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 19, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/734.

Etiketat: